Skip to content
Home » บทความ » อธิบายบล็อคเชน 4 ประเภท สำหรับปี 2024

อธิบายบล็อคเชน 4 ประเภท สำหรับปี 2024

บล็อกเชนเป็นระบบบัญชี ที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างมั่นคง แต่ละบล็อกในบล็อกเชนนี้ เป็นบันทึกข้อมูลหรือธุรกรรมที่เชื่อมโยงกัน โดยข้อมูลในบล็อกแต่ละอันมีการเชื่อมโยงไปยังบล็อกถัดไปเพื่อสร้างเครือข่ายห่วงโซ่ ที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ระบบนี้มีการใช้งานในการจัดเก็บและส่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมและการสื่อสารในระบบที่ไม่มีคู่กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต

อธิบายบล็อคเชน 4 ประเภท สำหรับปี 2024

โครงสร้างการอนุญาตสำหรับบล็อกเชน 4 ประเภท

บล็อกเชนมีลักษณะที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือบล็อกเชน ที่ได้รับอนุญาต และ ไม่ได้รับอนุญาต บล็อกเชนที่ได้รับอนุญาตจะมีการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้มีการควบคุมและความปลอดภัยสูง เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเชื่อถือและความลับส่วนบุคคล เทียบกับนี้ บล็อกเชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้การเข้าถึงแบบเปิด ทำให้ใครก็สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการอนุญาตเหล่านี้นำไปสู่บล็อกเชนสี่ประเภทที่แตกต่างกัน: สาธารณะ ส่วนตัว ไฮบริด และสมาคม ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อได้เปรียบสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ

1. บล็อกเชนสาธารณะ

บล็อกเชนสาธารณะเป็นรูปแบบของบล็อกเชนที่เปิดกว้างทั้งต่อผู้ใช้และสาธารณชนทั่วไป ในโครงสร้างนี้ การเข้าถึงถูกจำกัดน้อยลงและเป็นเท่าเทียมกัน ทุกคนสามารถดูและตรวจสอบข้อมูลบล็อกเชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทำให้มีความโปร่งใสและปราศจากการควบคุมในการเข้าถึงข้อมูล

รูปแบบนี้มักถูกใช้ในโครงการและแอปพลิเคชันที่ต้องการส่งเสริมการโปร่งใสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะในกลุ่มโครงการที่มุ่งเน้นการแบ่งปันข้อมูลที่สาธารณะและเปิดเผยข้อมูลในระดับที่สูง ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน

2. บล็อกเชนส่วนตัว

บล็อกเชนส่วนตัวเป็นรูปแบบของบล็อกเชนที่มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว ในโครงสร้างนี้ การเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดและควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รูปแบบนี้มักถูกนำมาใช้ในกรณีที่ต้องการรักษาความลับของข้อมูล ป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมเข้าถึงข้อมูลทำให้บล็อกเชนส่วนตัว เหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง เช่น ในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการความความลับและความวางใจ

3. เครือข่ายแบบไฮบริดในบล็อกเชน

เครือข่ายแบบไฮบริดในบล็อกเชน คือโครงสร้างที่ผสมผสานคุณสมบัติของบล็อกเชนสาธารณะและส่วนตัว ในระบบนี้ บล็อกเชนไฮบริด อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลทั้งสาธารณะและส่วนตัว โดยความโปร่งใสของข้อมูลบางอย่างถูกเก็บไว้ในรูปแบบสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้

ในขณะที่ข้อมูลที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมีการควบคุมการเข้าถึงที่ละเอียดอ่อน นี้เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ต้องการความโปร่งใสในบางแง่ พร้อมทั้งการควบคุมข้อมูลที่มีความลับในส่วนที่สำคัญ เช่น ในการบริหารจัดการข้อมูลการเงินหรือข้อมูลธุรกิจที่ต้องการการความโปร่งใสและควบคุมที่เข้มงวด

4. กลุ่มโซ่แบบสมาคม

กลุ่มโซ่แบบสมาคมในบล็อกเชน คือโครงสร้างที่ให้โอกาสแก่กลุ่มของผู้เข้าร่วมที่มีส่วนร่วมในโครงการหรืออุตสาหกรรมใดๆ แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและมีไทม์ไลน์ที่รวดเร็ว รูปแบบนี้เหมาะสำหรับกลุ่มที่ต้องการทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบที่รวดเร็ว เช่น ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีการตอบสนองที่ต่อเร็วต่อทัน กลุ่มโซ่แบบสมาคมช่วยสร้างไทม์ไลน์ที่มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมและแบ่งปันข้อมูล

ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะ สำหรับกลุ่มที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน และการตอบสนองที่รวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ส่งท้าย

การใช้งานบล็อคเชนมีความซับซ้อน เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มบล็อคเชนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้กรณีการใช้งานสามารถทับซ้อนกันได้ คำถามสำคัญคือว่าประเภทของข้อมูลที่ต้องการให้เป็นแบบสาธารณะ การแบ่งปันระหว่างเพื่อน หรือความเป็นส่วนตัว?

หน่วยงานที่ควรควบคุมบล็อคเชน ก็มีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของบล็อคเชนที่เหมาะสม สำหรับการใช้งานแต่ละรายการ โดยพิจารณาความสำคัญของความโปร่งใส การตรวจสอบ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บและแชร์